Sentier des casots – Català

Camí de les barraques

L’any 1415, per acta notarial, el senyor de Sureda autoritza els habitants a desboscar i treballar les terres ermes de la part del terme dita  Las Dechs. La pràctica del Tallat i sembrat permetrà als surellencs de cultivar la terra per menesters propis. 

Després de la Revolució aquest usatge és reprès al Codi Civil, però el municipi no consent fins al 1839 a distribuir els emprius  de  La Dex. Aqueixos llocs, prèviament artigats, seran feixats, i després sembrats o arbrats.

Amb l’embranzida de la viticultura a primers del segle XX, el cultiu de la vinya substitueix els conreus nodrissers en aqueixos tallats. Els sòls són pobres i les condicions  de treball molt dures. La collita era poca, però el vi, d’excel·lent qualitat, se venia bé. Les barraques, « reparos » de paret seca que retrobem en moltes parcel·les, són testimonis del fort lligam de la gent de Sureda amb aqueixes terres.  La mecanització progressiva del treball de la vinya en peces de més bon conrear, farà caducar la producció dels tallats  i durà a llur desaparició als anys seixanta-setanta.

El camí de les barraques és l’homenatge que volem retre als nostres vells, permetent al caminant d’adonar-se de llurs esforços i de la magnitud de la feina feta aquí. 

Bona passejada a tothom.